Gdzie i jak wykorzystuje się lepkościomierze?

Produkcja w zakładach przemysłowych wymaga wyjątkowej dokładności i użycia nowoczesnej aparatury pomiarowej. Jednym z instrumentów wykorzystywanych we współczesnych przedsiębiorstwach są lepkościomierze. Do czego służą?

Lepkościomierze – dokładny pomiar dla wielu sektorów przemysłu

Lepkościomierz, nazwany także wiskozymetrem, to urządzenie laboratoryjne służące do pomiaru lepkości. Aparatura tego rodzaju stosowana jest w licznych gałęziach przemysłu – między innymi w branży motoryzacyjnej oraz spożywczej, w zakładach chemicznych, a także przy produkcji opakowań, papieru. Testom poddawana jest ciecz – asfalt, klej, żywice i lakiery. W zakładach chemicznych powszechnie używany jest również lepkościomierz do farby. Pomiar lepkości cieczy dotyczy jej temperatury, lepkości dynamicznej, kinetycznej oraz skompensowanej temperaturowo TCV. Dzięki użyciu współczesnej aparatury pomiarowej możliwe jest drobiazgowe sprawdzenie jakości produktu, jak również optymalizacja kosztów i czasu trwania produkcji oraz podniesienie bezpieczeństwa pracowników odpowiedzialnych za obsługę procesów.

Lepkościomierze – typy urządzeń

Dostępne na rynku lepkościomierze składają się z sensora, mierzącego lepkość i temperaturę oraz przetwornika, do którego przekazywane są pomiary. Dane są następnie przesyłane do systemu sterowania. Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje lepkościomierzy przemysłowych – ViscoScope oraz ViscoPro. Aparatura różni się od siebie przeznaczeniem, sposobem działania oraz konstrukcją. Urządzenia ViscoScope wyposażone są w walec pomiarowy, który wprowadzany jest w drgania. ViscoScope zdaje egzamin przy pomiarach cieczy zanieczyszczonych. Z kolei urządzenia ViscoPro posiadają tłoczki pomiarowe wykonujące ruch posuwisto-zwrotny i używane są do diagnozowania cieczy czystych.