Geodeta

Do zadań geodezji zalicza się określanie kształtu i wielkości globu ziemskiego, a również wyznaczanie wysokości i lokalizacji punktów na powierzchni ziemi. Wyniki pomiarów geodezyjnych przedstawione są najczęściej za pomocą map. Zależnie od skali, umieszcza się na nich szczegóły wysokościowe i sytuacyjne danej powierzchni. Odpowiednio opracowane stanowią materiał wysokościowy do wszelkiego rodzaju prac inwestycyjnych w komunikacji, budownictwa przemysłowego, górnictwa, jak też racjonalnej uprawy oraz melioracji.

Obowiązki geodety

W swojej pracy, geodeta zajmuje się m.in.: kompleksową geodezyjną obsługą inwestycji, tworzeniem map numerycznych, wytyczeniem budynków, czy geodezyjnymi badaniami geometrii budowli. Poza tym trudni się także przeprowadzaniem pomiarów podstawowych, tworzeniem systemów nawigacyjnych, czy nanoszeniem na mapę bieżących informacji o rozmieszczeniu obiektów w przestrzeni.