Jakie uprawnienia musi mieć monter budowy?

Na abcszalunki.pl/o-firmie/ dowiesz się jak skorzystać z doradztwa montera budowy

Monter budowy to bardzo ważne stanowisko, bez którego nie mogą rozpocząć się prace budowlane. Jakie zadania spełnia monter i jakie kwalifikacje musi posiadać?

Monter budowy – sprzęt zabezpieczający przed upadkiem

Praca montera budowy jest uregulowana stosownymi przepisami normatywnymi. Rozporządzenia Ministra Gospodarki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy na budowie mówią o tym, że monter budowy musi przejść odpowiednie szkolenie z obsługi maszyn i zasad BHP oraz pomyślnie zdać sprawdzian wiedzy. W dalszej kolejności otrzymuje się świadectwo oraz adnotację w książce operatora. Praca montera związana jest z ryzykiem upadku z wysokości, dlatego osoby te muszą posiadać odpowiednie pasy bezpieczeństwa. Także asystent montera musi przejść specjalistyczny instruktaż, posiadać zaświadczenie lekarskie, zakładać odzież ochronną i hełm ochronny. Wszystko po to, żeby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo pracowników.

Monter budowy – demontowanie konstrukcji i naprawa modułów

Monter ustawia tymczasowe konstrukcje na terenie budowy – to właśnie dzięki nim możliwe jest wykonanie wszelkich robót. Do obowiązków montera należy np. spawanie elementów rusztowań stalowych, wykonanych z żelbetu, zrobionych z drewna, zabezpieczanie ich przed rdzą, montaż zgodnie z planem roboczym, jak również demontaż konstrukcji oraz modernizowanie wszystkich komponentów. Rusztowania montuje się na zewnątrz i środku budynku, na kopułach, kominach, więc praca ta wymaga dużej odporności fizycznej. Prace wykonuje się na podstawie pisemnej instrukcji, dlatego niezwykle istotne jest, żeby osoba zajmująca się tym posiadała stosowne uprawnienia. Duże znaczenie ma także doświadczenie. Chcesz mieć pewność, że konstrukcje są wykonane profesjonalnie? Zaufaj firmie zewnętrznej, która powierzy prace fachowcom.

Dane teleadresowe:
ABC Szalunki PHU Prata
ul. Skotnicka 272
30-394 Kraków

Mob.: +48 690 999 204
E-mail: [email protected]