Kto może wykonać badania gruntu?

Niezależnie od tego, czy stawiamy dom, czy jesteśmy inwestorem, który planuje rozpocząć budowę dużego osiedla mieszkaniowego, nie możemy zapomnieć o niezbędnych podczas budowy pracach. Na uwagę zasługują między innymi badania gruntu. Po co prowadzi się badania gruntu? Jakie prace wchodzą w ich zakres?

Badania gruntu – co się pod nimi kryje?

Badania gruntu to rodzaj usług geologicznych, które wykonuje się tak na etapie rozpoczynania inwestycji budowlanej, jak i w czasie jej trwania. Stawiają sobie za cel rozpoznanie parametrów gruntowych i wodnych terenu, na którym ma zostać wzniesiona nieruchomość. Dzięki temu bez przeszkód można zacząć inwestycję w wybranym punkcie. Nie trzeba wówczas obawiać się, że wzniesiony budynek zapadnie się, ponieważ warunki gruntowo–wodne były niewłaściwie. Odpowiednio wykonane badania gruntowe pomagają poznać rozkład warstw gruntu, a także jego właściwości hydrogeologiczne. Umożliwiają również ustalenie atrybutów mechanicznych i fizycznych terenu, na którym ma mieć miejsce inwestycja.

Badania gruntu – jakie czynności przeprowadza się w ich trakcie?

Badania gruntu to bardzo dużo złożonych czynności, wykonywanych jedynie przez biegłych o odpowiednich kwalifikacjach. Na ogół inicjowane są wierceniem geologicznym oraz sondowaniem geologicznym. Później wykonuje się również laboratoryjne badania gruntu. Końcową fazą badań geologicznych jest zawsze przygotowanie dokumentacji na podstawie uzyskanych wyników badań. Chcąc wykonać badania geologiczne przed początkiem inwestycji lub już w podczas jej trakcie, należy powierzyć je posiadającym rozległe doświadczenie geologom, który mają wymagane pozwolenia. Tylko w takiej sytuacji można być pewnym, że prace zostaną należycie wykonane, a otrzymane rezultaty obrazują stan faktyczny. Szczęśliwie, aktualnie znalezienie firm prowadzących badania geologiczne, nie jest trudne. Wiele z nich to przedsiębiorstwa cieszące się uznaniem klientów.