Tarcica – produkt drzewny o szerokim zastosowaniu

Produkt drzewny, jakim jest tarcica, znajduje bardzo ważne zastosowanie szczególnie w branży budowlanej, a ponadto w wytwarzaniu artykułów do wykończenia wnętrz. Na zakres jej użytkowania wydatnie wpływa fakt, iż produkt ten dostępny jest w różnych rodzajach, które determinują wymiary wyrobu.

Tarcica obrzynana i nieobrzynana, sucha i mokra

Zakłady drzewne oferują swoim klientom różne typy tego wyrobu. Przede wszystkim znaleźć można tarcicę suchą i mokrą. Tarcica sucha powstaje poprzez wcześniej przetartego z zastosowaniem pilarek okrągłego drewna. By pozbawić ją wilgotności, suszy się ją w odpowiednio do tego celu skonstruowanych suszarniach komorowych. Celem tego zabiegu jest nie tylko nadanie jej mniejszego stopnia wilgotności, co wyraża się w procentach, ale też określonych parametrów użytkowych, jakie determinuje poziom wilgotności. Przy wytwarzaniu tarcicy mokrej zaś proces ten nie ma miejsca. Tarcicę dzieli się również na obrzynaną i nieobrzynaną. Jak nietrudno wywnioskować, ten pierwszy typ to tarcica poddana specjalnej obróbce mechanicznej, po zakończeniu której wszystkie jej powierzchnie są obrobione. Tarcica nieobrzynana posiada zaś obrobione jedynie dwie powierzchnie równoległe. Ponadto możliwe jest wytwarzanie tarcicy w różnych wymiarach. Z podstawowej postaci tarcicy tworzy się między innymi deski, belki, łaty, bale czy listwy.

Do czego wykorzystywana jest tarcica?

Wysokiej jakości tarcica, wytworzona z dobrych gatunków materiału i poddana specjalnej obróbce, znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie pożądane są wysokie walory wizualne oraz świetne parametry użytkowe. Zaś tarcica gorzej jakości używana jest głównie w przemyśle papierniczym, a także w budownictwie, na przykład do tworzenia konstrukcji budynków i więźb dachowych.