Wykonywanie pomiarów geodezyjnych

Geodeci zyskali w ostatnich latach na znaczeniu. Są oni niezbędni od etapu przygotowania, przez projektowanie aż po realizację inwestycji, a także eksploatację. Ich praca polega w znacznej mierze na wykonywaniu pomiarów geodezyjnych. Zadanie to najlepiej powierzyć profesjonalistom. Pomiary geodezyjne należy wykonać z niezwykłą dokładnością, gdyż to od nich zależy przebieg dalszych działań. Na ich podstawie sporządzane są mapy do celów prawnych. Rozwój nowych technologii można dostrzec także w tej dziedzinie, dlatego przy pomiarach geodezyjnych stosowany jest coraz to doskonalszy, specjalistyczny sprzęt.

Pomiary geodezyjne i ich rola we współczesnym budownictwie

Wiedza o aktualnym stanie map, interesujących nas gruntów jest bardzo ważna przy wyborze odpowiedniego geodety. Miejscowy geodeta często wie na przykład o znajdującej się pod powierzchnią sieci instalacyjnej, której nie ma na mapie, bo są samowolą budowlaną. Niezbędna jest również bogata wiedza odnośnie prawidłowego wykonywania pomiarów geodezyjnych. Geodeci z pierwszym zakresem uprawnień mogą wykonywać pomiary geodezyjne:

  • pomiary geodezyjne realizacyjne, które obejmują ustalenie położenia budynku w terenie zarówno w pionie, jak także w poziomie
  • sytuacyjno-wysokościowe, które są potrzebne przy rozgraniczaniu nieruchomości
  • pomiary geodezyjne inwentaryzacyjne – obejmują pomiary na przykład ogrodzenia