Wytrzymałe i pojemne kontenery na odpady budowlane

Jeśli chcesz nabyć kontener KP 7, koniecznie wejdź na ekombud.pl/kontenery-bramowe-muldy/

Kontenery na odpady pełnią istotną funkcję w czasie prowadzenia robót budowlanych – pozwalają na legalne zutylizowanie pozostałości po skuwaniu płytek, demontażu stolarki i innych pracach. Jakie rodzaje kontenerów budowlanych są w sprzedaży? Gdzie można je zamówić?

Kontener na odpady budowlane – postaw na najwyższą jakość

Na rodzimym rynku wytwórstwem pojemnych i trwałych kontenerów stalowych zajmuje się Ekombud Sp. z o.o. – w jej ofercie dostępne są między innymi kontenery na złom i kontenery na gruz. Z tego rodzaju pojemników korzystają nie tylko firmy remontowe, ale też podmioty zajmujące się wynajmem kontenerów na odpady budowlane, przedsiębiorstwa usług komunalnych czy Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOKi, które oprócz resztek wytwarzanych w gospodarstwach domowych, przyjmują także gruz betonowy i ceglany, złom oraz wszelkiego typu pozostałości poremontowe.

Kontenery wykorzystywane na budowach – rodzaje

U producentów możemy wybierać z wielu typów pojemników na odpady. Są kontenery otwarte, z pokrywą, muldy symetryczne i asymetryczne, kontenery stalowe, pojemniki z plandeką oraz wiele innych modeli. Wśród dostępnych na rynku kontenerów wykorzystywanych w budownictwie najczęściej używane są modele rolkowe, samowyładowcze, a także hakowe. Kontener hakowy może znaleźć zastosowanie w zakładzie produkcyjnym lub na budowie. Zależnie od potrzeb można wyposażyć się w kontener posiadający pokrywę. Na placach budowy często wykorzystywane są również kontenery do transportu surowców sypkich – najczęściej są to modele samowyładowcze, gdyż można je błyskawicznie rozładować.

Dane teleadresowe:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]