Zabezpiecz budynek przed wilgocią – o hydroizolacji

Skuteczne zabezpieczenie budynków przed złym wpływem wody jest ogromnie istotne. Nawet doskonale wykonany, solidny obiekt, zbudowany z materiałów najwyższej jakości, może ulec destrukcji wskutek działania wody. Zdarzy się tak, kiedy nie dopełni się obowiązku zrobienia hydroizolacji bądź też przeprowadzi ten proces nieprawidłowo lub z użyciem słabo działających materiałów.

Czemu hydroizolacja jest niezbędna?

Każdy budynek narażony jest na kontakt z wodą, nie tylko jeżeli znajduje się na terenie podmokłym. Wilgoć szkodzi zaś wszelkim materiałom budowlanym (szczególnie cegłom glinianym) – rozpulchnia je, uszkadza tynki i sprawia, że budynek nie tylko wygląda nieestetycznie przez zawilgocone ściany, lecz również ulega stopniowej destrukcji. Utrudnia to jego użytkowanie, a czasem wręcz, z powodu wilgoci w pomieszczeniach, uniemożliwia ich zamieszkanie. Z oczywistych względów najbardziej zagrożone destrukcyjnym działaniem wilgoci są fundamenty, a to one stanowią o stabilności budynku, co powoduje, że ich zabezpieczenie ma szczególne znaczenie. Poza tym wilgotne fundamenty mają wpływ na gorszą termoizolację. Działanie wilgoci i wynikające z tego konsekwencje istotnie zmniejszają także wartość budynku, korzystniej więc zabezpieczyć się przed takim zjawiskiem, stawiając na stosowną hydroizolację.

Skuteczna hydroizolacja

Do ochrony budynków przed kontaktem z wodą wykorzystuje się różne techniki i materiały, zawsze jednak, kiedy chce się trwałości i skutecznego działania, trzeba wybrać produkty wysokiej jakości, dostarczane przez renomowanych producentów. W przeciwnym razie po niedługim czasie niezbędna może być wymiana izolacji, jej naprawa bądź uszczelnienie, a to pochłania wielkie środki finansowe i wymaga szeroko zakrojonych prac remontowych.
Jeżeli chodzi o typy hydroizolacji, to znana jest hydroizolacja pozioma i pionowa. Pozioma zabezpiecza przed wchłanianiem wody przez ściany fundamentów, druga natomiast zabezpiecza obiekt przed wilgocią z zewnątrz.