Zaprawy do klinkieru

Opracowaną kompozycję przeznaczoną do murowania nazywamy zaprawą do klinkieru. Używa się jej do ogrodzeń, kominów, różnych elementów z cegły klinkierowej i punktowego wypełniania ubytków oraz wyrównywania powierzchni w elewacjach, posadzkach – zarówno wewnątrz i na zewnątrz budynków. Chroni spoinę przed przebarwieniami fugi, a także zapewnia odporność na działanie czynników atmosferycznych. Zaprawa do klinkieru powinna być zastosowana przed wykonaniem wszystkich pozostałych prac budowlanych, co pozwoli na zmniejszenie kosztów przez ograniczenie zużycia droższych zapraw klejowych.

Uniwersalność zapraw do klinkieru

W zależności od rodzaju zaprawy można ją stosować uniwersalnie, bądź tylko do murowania lub fugowania już ukończonych powierzchni. Główne właściwości zaprawy do klinkieru to elastyczność i szczelność – zapewniają swobodne przechodzenie pary wodnej, zatrzymując przenikanie wody opadowej. Charakteryzują się dużą wytrzymałością na defekty mechaniczne, oddziaływanie klimatu i uwarunkowań środowiskowych. Na rynku pojawiają się coraz to nowsze, o lepszej kompozycji zaprawy, a rozwój ten ma na celu ciągłe usprawnianie produktu, na którym można bazować przy pracach budowlanych.