Zbiorniki ze stali nierdzewnej

Stal nierdzewna posiada wiele plusów w porównaniu ze zwykłą stalą. Umożliwia wiele oszczędności m.in. w wymianie anody. Wykonane z niej, sprzęty są odporne na niszczenie pod wpływem chemicznej reakcji z otaczającym środowiskiem. Zabezpieczania antykorozyjne zbiorników ze stali nierdzewnej polega na pokryciu ich wewnętrznej warstwy żywicą poliestrową, z atestami PZH. Warto tu zwrócić uwagę, iż obok szkła jest to materiał, który spełnia wymagania w zakresie toksyczności i estetyczności. Zbiorniki ze stali nierdzewnej mogą być: magazynowe oraz procesowo-technologiczne.

Zbiornik ze stali nierdzewnej – z jakich elementów jest złożony?

Do podstawowych części zbiornika ze stali nierdzewnej zalicza się dennice: płaskie, stożkowe wyoblone, tłoczone koszykowe, a także płaszcz zewnętrzny i wewnętrzny. Grubość płaszczy dobierana jest w oparciu o warunki panujące w zbiorniku. W zależności od typu zbiornik może być dodatkowo wyposażony w izolację. Istnieją różne klasyfikacje zbiorników ze stali nierdzewnej. Przykładem jest podział ze względu na orientacje:

  • pionowe
  • poziome

Istnieje również kwalifikacja na podstawie funkcjonalności:

  • magazynowe
  • bezciśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych
  • procesowe
  • ciśnieniowe