Obsługa prawna przedsiębiorców – Krakowska Kancelaria

Kancelaria Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. oferuje usługi związane z obsługą procesową i pozaprocesową zarówno osób fizycznych, jak i podmiotów prawa handlowego. W skład zespołu Kancelarii wchodzą radcowie prawni oraz aplikanci radcowscy, którzy specjalizują się głównie w prawie pracy, prawie rodzinnym, jak również w prawie cywilnym.

Kancelaria prawna w Krakowie – jakie sprawy podejmujemy

Przeważającą część naszej działalności stanowi prowadzenie sporów sądowych związanych z prawem cywilnym, w tym prawem pracy, sprawami rodzinnymi oraz dochodzeniem odszkodowań. Obsługa prawna w tym zakresie polega na stałym kontakcie z Klientem, reprezentacji przed sądami, udziale w mediacjach i negocjacjach, a także opracowaniu pism procesowych i pozaprocesowych. Występując w imieniu Klientów podejmujemy wszelkie kroki w celu zakończenia sporu w sposób pozasądowy, co przede wszystkim wpływa na szybkość zakończenia sprawy, jak również obniżenie kosztów powiązanych z obsługą prawną.

Kancelaria prawna – doradztwo i obsługa prawna podmiotów prawa handlowego

Zakres działalności Kancelarii skupia się także na obsłudze prawnej firm, obejmującej bieżące doradztwo i opiniowanie podejmowanych przez Klientów działań z prawnego punktu. Charakter obsługi prawnej jest przede wszystkim kompleksowy. Udzielamy porad naszym klientom na każdym polu ich działalności, co w praktyce obejmuje takie obszary jak prawo administracyjne, handlowe, pracy czy podatkowe. Pragniemy, aby nasi Klienci czuli się pewnie powierzając nam obsługę prawną swojego przedsiębiorstwa, w związku z tym koncentrujemy się na zapobieganiu i aktywnym reagowaniu, co pozwala niwelować wszelkie negatywne skutki prawne.