Scenariusz szkolenia – co zrobić, by działał?

Popyt na tzw. miękkie i twarde szkolenia jest współcześnie ogromne, co sprawia, że duża część osób podejmuje decyzję, by ukończyć kurs trenerski. Jego zadaniem jest przygotowanie do przeprowadzania szkoleń, a jego najważniejszym elementem jest nauka odpowiedniego planowania scenariusza szkolenia.

Jak ułożyć ciekawy scenariusz szkolenia?

Kreśląc scenariusz szkolenia, trzeba pamiętać, że musi on być elastyczny. Grupy słuchaczy są różne, odmienne bywają również okoliczności, dlatego niezbędne jest co prawda nakreślenie scenariusza, ale też pamiętanie, że nie zawsze trzeba się rygorystycznie do niego stosować. Trzeba więc wziąć pod uwagę różne alternatywy i rozwiązania. Jedną z najważniejszych spraw jest dopasowanie obszaru zagadnienia omawianego na szkoleniu do jego czasu. Przedmiot szkolenia nie powinien być ani zbyt rozległy, ani też zbyt zawężony. Nawet coache mający certyfikat trenerski wtedy, gdy planują scenariusz szkolenia, są zmuszeni czasem doprecyzowywać tematy. Nie mniej ważną kwestią są cele szkolenia. Są one rzecz jasna różne, jednak w przypadku absolutnie każdego szkolenia celem ma być zmiana obecnej sytuacji, czyli na przykład poprawienie konkretnych umiejętności lub poprawa postawy w określonych okolicznościach. Jeżeli przy podsumowaniu widoczne staje się, że założenia te zostały osiągnięte, można to uznać za sukces, gdyż efekty te będą długotrwałe. Cel jest oczywiście mocno powiązany z tematyką danego szkolenia.

Najważniejszy element scenariusza szkolenia – ćwiczenie główne

Po sprecyzowaniu celów przychodzi czas na przygotowanie głównego ćwiczenia, które jest najistotniejsze, pomimo tego, że przeprowadza się je właściwie na koniec. Służy ono osiągnięciu głównego celu szkolenia, dlatego ma niebagatelne znaczenie. W ćwiczeniu tym wykorzystuje się standardowe narzędzia stosowane podczas szkoleń, czyli tzw. dramy – odgrywanie scenek, narracje, symulacje, a także zazwyczaj dzieli się słuchaczy na grupy, co zapewnia skuteczniejszą pracę i skraca dystans między uczestnikami. By można jednak było takie ćwiczenie wykonać, należy również sprecyzować cele operacyjne, co jest następnym punktem scenariusza szkolenia. Cele operacyjne to umiejętności czy zdolności, które grupa musi wypracować, by być w stanie wykonać ćwiczenie. Zależą one od jego charakteru oraz dziedziny szkolenia. Zazwyczaj osiągnięcie tych parametrów wymaga wykonania dodatkowych ćwiczeń. Po każdym z nich konieczne jest podsumowanie, w trakcie którego uczestnicy opowiadają, czego się nauczyli. Podsumowania trzeba dokonać również na koniec zajęć.