Masz nieterminowych klientów? Czas rozważyć automatyczną windykację należności

Zainteresowany automatyczną windykacją? Skieruj się tutaj.

Jest dużo przeróżnych powodów, dlaczego klienci nie płacą w terminie za wykonaną usługę. Problem z przeterminowanymi należnościami dotyczy nie tylko przedsiębiorców, którzy świadczą usługi dla biznesu, ale i podmioty z profilem działalności kierowanym do osób prywatnych.

Aplikacja Flobo do księgowania faktur z modułem automatycznej windykacji

Przedsiębiorca może dochodzić niespłaconych należności poprzez windykację. Chociaż określenie to prawie każdemu nie najlepiej się kojarzy, tak naprawdę oznacza to postępowanie w trakcie którego wszczyna się wobec dłużnika stosowne działania dopuszczone w obowiązujących normach prawnych. Działania te mają na celu wyegzekwowanie spłaty zaległości. To tzw. windykacja polubowna, czyli regularne monitowanie dłużnika i przypominanie o konieczności przelania opłaty. Gdy ta metoda windykacji pozostanie bez odzewu, dalszą alternatywą jest windykacja sądowa. Jeżeli firma współpracuje z kilkudziesięcioma czy z kilkuset klientami i miesiąc w miesiąc generuje podobną ilość faktur i paragonów, niebezpieczeństwo, iż jakiś procent opłat nie będzie wniesiony w wyznaczonym czasie bezsprzecznie wzrasta. W uporządkowaniu całej procedury powiązanego z księgowaniem faktur pomoże robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który ma także moduł automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – popraw terminowość wpłat u swoich klientów

Aplikacja Flobo nie tylko monitoruje, czy na rachunek wpłynęła płatność od klienta, ale w przypadku wykrycia jej braku we wskazanym czasie, inicjuje ona proces przypominania o konieczności zapłacenia za fakturę. Przedsiębiorca wykorzystujący to narzędzie może ustawić indywidualne harmonogramy działań podejmowanych wobec opieszałych kontrahentów, określając między innymi interwały między wiadomościami upominającymi. Informacja o przybliżającym się terminie przelewu za fakturę emitowana jest z aplikacji również przed jego upływem do tych klientów, którzy w ciągu poprzedniego kwartału dwukrotnie wykonali przelew z opóźnieniem oraz tych którzy nie zapłacili faktury w terminie w ostatnim miesiącu. Jeżeli upomnienia nie przyniosą efektów, dalszymi etapami automatycznej windykacji prowadzonymi przez aplikację Flobo jest wygenerowanie noty księgowej o równowartości 40 euro oraz zgłoszenie informacji o dłużniku do BIG. Ostatecznie, jeśli wspomniane wyżej działania nie przyniosą spodziewanego efektu, aplikacja przekaże sprawę do e-sądu.

Korzystanie z aplikacji do automatycznej obsługi należności i windykacji oszczędza czas przeznaczany na kontrolowanie przychodzących należności, a po paru miesiącach przynosi również istotną poprawę terminowości u kontrahentów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]