Największe Agencje UX w Polsce 2022 – edycja I

Ranking powstał na bazie ogólnodostępnych materiałów. Głównie na podstawie LinkedIn.com i Facebook.com. Ranking przedstawia stan na dzień 10.10.2022 r.

Firma Pracownicy łącznie Pracownicy działów UX/UI Opinie Google Śr. opinia Google Obserwujący na LinkedIn Polubienia Facebook Siedziba Lat na rynku

Firma

Pracownicy łącznie

Pracownicy działów UX/UI

Opinie Google

Śr. opinia Google

Obserwujący na LinkedIn

Polubienia Facebook

Siedziba

Lat na rynku

overlap.studio 4 1 5 119 1000 Warszawa 7
extrahut.com 26 18 3 5 835 756 Warszawa 4
ideacto.pl 9 4 5 4,2 1133 1880 Wrocław 14
designzima.com 14 8 6 5 406 15 Warszawa 1
hype4.com 6 2 6 4,6 1152 1017 Warszawa 11
cogision.com 18 7 10 4,5 679 1147 Poznań 13
flyingbisons.com 72 29 11 4,6 2017 2936 Warszawa 6
teddygraphics.com 4 4 14 5 148 753 Kielce 10
mobeedick.com 40 24 16 4,7 2853 2938 Katowice 10
symetria.pl 54 25 21 4,8 1756 4929 Poznań 21
tonik.com 52 25 21 5 1550 3100 Poznań 15
webmetric.com 10 4 41 4,9 429 662 Poznań 6
uxeria.com 21 17 572 3987 Warszawa 13
bb8.pl 6 5 143 232 Warszawa 4

Mamy nadzieję, że powyższe zestawienie będzie dobrym wsparciem dla osób zainteresowanych skorzystaniem z usług dotyczących szeroko rozumianego UX i UI.

Zdajemy sobie również sprawę, że wykorzystane przez nas parametry nie są idealne i mogą być nieaktualne/zawierać błędy. Będziemy na bieżąco aktualizować zestawienie, a czytelników prosimy o zgłaszanie potencjalnych omyłek. Zapraszamy do lektury!

W powyższym rankingu wykorzystaliśmy 8 parametrów, które przedstawiają profil każdej z agencji z różnych perspektyw.

Poniżej znajduje się zestaw wykresów przedstawiający dany parametr w zestawieniu z konkurencją. Zapoznanie się z każdym wykresem pozwoli na lepsze rozpoznanie rynku User Experience w Polsce, a także zwrócenie uwagi na parametry, które mogą być istotne dla danego użytkownika (klienta).

 

Największa liczba pracowników agencji UX (ogółem)

Wykres przedstawiający status firm względem liczby ich pracownikówWykres przedstawiający status firm względem liczby ich pracowników

W pierwszej trójce plasują się agencje Tonik.com, Symetria.pl i Flyingbisons.com.

Na szczególną uwagę w tym zestawieniu zasługuje agencja Flying Bisons. W stosunku do swoich konkurentów działa relatywnie od niedawna, a jednak była w stanie osiągnąć imponujące wyniki i rozrosnąć się do dużych rozmiarów.

Szybki rozwój agencji może oznaczać zaufanie klientów i usługi z zakresu UX/UI na najwyższym poziomie.

 

Największa liczba pracowników w dziale UX/UI

Wykres przedstawiający status firm względem liczby ich pracowników w działach UX/UIWykres przedstawiający status firm względem liczby ich pracowników w działach UX/UI

W ślad za pierwszą kategorią na szczycie listy znalazły się agencje: Tonik.com, Symetria.pl i Flyingbisons.com, a bardzo blisko za nimi plasuje się Mobee Dick.

W tym zestawieniu na wyróżnienie zasługuje Mobee Dick. Ponad połowa pracowników agencji działa bezpośrednio przy wsparciu usług dla klientów.

Im większa jest liczba pracowników w działach “produkcyjnych” (User Experience, Design itp.), tym z jednej strony możemy liczyć na różnorodność perspektyw, a z drugiej na wysoką jakość usług.

 

Największa liczba opinii w Google

Wykres przedstawiający status firm względem liczby opinii na GoogleWykres przedstawiający status firm względem liczby opinii na Google

W przypadku opinii klientów, na szczycie listy widzimy Webmetric.com, Symetria.pl i Tonik.com.

Relacja z klientem jest istotną częścią działań agencji User Experience – firmy starają się zadbać o jak najlepsze doświadczenia nie tylko użytkowników klienta, ale też własnych klientów. Warto przy tym zaznaczyć, że nie wszystkie firmy proszą o wystawienie opinii klienta po zrealizowanej usłudze, co może zniekształcać powyższy obraz.

W kwestii opinii Google wyróżnić możemy Webmetric.com.

 

Najwyższa średnia opinia klientów w Google

Wykres przedstawiający status firm względem liczby ich opinii na GoogleWykres przedstawiający status firm względem liczby ich opinii na Google

Wszystkie agencje zajmujące się doświadczeniami użytkownika bazują na wysokiej jakości wykonywanych usług. Opinie mówią same za siebie.

Ocenę 5,0 dzieli między sobą aż 5 agencji, jednak należy przede wszystkim zwrócić uwagę Tonik.com. W tym przypadku nie tylko mamy średnią ocenę na poziomie 5,0 (maksymalna), ale też relatywnie dużą liczbę opinii. Gratulacje!

Niezaprzeczalnie, prezentowanie najwyższej jakości usługi jest celem każdej z agencji zajmującej się UX/UI. Relatywnie wysokie opinie wszystkich agencji pokazują, że branża ma się dobrze, a potrzeby klientów i użytkowników są zaspokajane.

 

Liczba obserwujących na LinkedIn.com

Wykres przedstawiający status firm względem liczby zaobserwowań na LinkedInWykres przedstawiający status firm względem liczby zaobserwowań na LinkedIn

LinkedIn.com jest platformą, która pozwala na komunikację biznesową. Portal jest używany przede wszystkim do przekazywania (udostępnienia, publikowania itp.) treści związanych z szeroko pojętym biznesem oraz poszukiwania odpowiednich kandydatów na stanowiska eksperckie lub specjalistyczne.

W uproszczeniu można przyjąć, że im większą aktywnością cechuje się profil danej agencji UX, tym więcej dana agencja ma obserwujących.

W tym przypadku konkurencje daleko w tyle zostawiła agencja Mobee Dick, której również aktywność na platformie jest największa.

 

Liczba polubień na Facebook.com

Wykres przedstawiający status firm względem liczby polubień na FacebookWykres przedstawiający status firm względem liczby polubień na Facebook

Facebook.com jest platformą służącą głównie do kontaktu ze znajomymi i udostępniania materiałów graficznych (zdjęć, krótkich relacji video itp).

Niemniej agencje wykorzystują go do komunikacji z klientami oraz pracownikami i potencjalnymi pracownikami. Sposobów na promocję na portalu Facebook.com jest sporo, a ich wybór zależy tylko od kreatywności danej agencji. Wśród badanych agencji możemy zaobserwować publikowanie postów o wysokiej merytoryce, promowanie akcji marketingowych, pokazywanie relacji z targów i innych eventów (ogólnie życia firmy „od środka”), przeprowadzanie ankiet czy promowanie rekrutacji na stanowiska niższego szczebla.

W liczbie polubień na portalu Facebook.com wygrywa Uxeria, której udało się zebrać niemal 4 tysiące obserwujących.

 

Lokalizacja siedziby firmy

Wykres przedstawiający miasta w których znajdziemy największą liczbę agencji UXWykres przedstawiający miasta w których znajdziemy największą liczbę agencji UX

Lokalizacja firmy, tym samym dostęp do klientów z danego rynku lokalnego, jest elementem sprzyjającym rozwojowi marki. W USA znajdziemy zagłębie technologiczne w Dolinie Krzemowej, Chiny szczycą się Shenzen, a Korea ma Pangyo Techno Valley.

Większość firm z naszego zestawienia znajduje się w Warszawie. 7 z 14 wyróżnionych agencji UX/UI posiada swoją siedzibę w stolicy, drugie miejsce zajmuje Poznań z 4 agencjami.

 

Liczba lat na rynku:

Wykres przedstawiający status firm względem ich wiekuWykres przedstawiający status firm względem ich wieku

W uproszczeniu można przyjąć, że im dłużej firma działa na rynku tym jakość usług oraz liczba obsługiwanych klientów jest większa. Dzięki stałemu dopływowi nowych, zdolnych osób, agencje stale rozwijają się, często przy tym poszerzając portfolio świadczonych usług. Działająca w ten sposób firma zapewnia sobie poziom kompetencji o trajektorii rosnącej na przestrzeni lat.

Lata na rynku nie powinny być jedynym wyznacznikiem przy wyborze agencji UX, jednak warto mieć tę kwestię na uwadze i weryfikować „staż” firmy, która ma zająć się UX/UI.

Najdłuższym stażem na rynku może pochwalić się Symetria, która działa z wieloma sukcesami już od 21 lat, co jest zdecydowanie najlepszym wynikiem w branży.

 

Podsumowanie 

Patrząc na profil agencji User Experience można zauważyć, że jest to rynek, który jest dopiero raczkujący/rozwijający się. Mamy zarówno agencje, których doświadczenie sięga 15 i więcej lat, z drugiej strony mniej niż połowa firm jest na rynku od więcej niż 10 lat.

Porównując te dane z rynkiem agencji SEO, zauważymy znaczne różnice w kwestii liczby lat obecności na rynku czy chociażby samego nasycenia (usługi UX/UI są jeszcze mało popularne).

Spójrzmy na początek na parametr dotyczący liczby lat na rynku – wśród 37 największych agencji SEO (wg. rankingu widoczni) średni „staż” na rynku to 12,6. Agencje User Experience działają średnio od 9,6 lat. Wynik ten dalej jest solidny, ale jeśli weźmie się pod uwagę liczbę agencji w obu obszarach, to obraz całości się zmienia. Agencji działających w obszarze szeroko rozumianych doświadczeń użytkownika, które zatrudniają co najmniej kilku pracowników, udało nam się znaleźć 14, natomiast agencji SEO na dzień dzisiejszy jest przeszło 170, a nie wliczamy w to freelancerów, których również jest zdecydowanie więcej niż projektantów UX/UI.

Grono znawców UX/UI cały czas się powiększa. Polscy specjaliści działają nie tylko w zakresie swoich stron internetowych, ale również poszerzają swoją aktywność o inne kanały takie jak LinkedIn, Facebook czy YouTube. Możliwe, że Polski rynek w najbliższych latach będzie świadkiem boomu agencji UX, a my zamierzamy wszystko zaraportować w kolejnych edycjach rankingu.

Ciekawostki:

  • Dwie z trzech największych agencji UX znajdują się w Poznaniu
  • 8 agencji działa na rynku od 10 lub więcej lat
  • Największą liczbę projektantów UX posiada agencja Flying Bisons
  • Średnia ocena na Google 4,75 (z wyłączeniem dwóch agencji bez opinii w Google)
  • Aż 5 agencji posiada opinię 5,0 w Google
  • Agencja posiadająca największą liczbę opinii to Webmetric
  • W top 3 najczęściej znajdują się agencje Symetria (5), Tonik (5) i Flying Bisons (3)

Źródło tekstu: https://webmetric.com/wiedza/biznes/najwieksze-agencje-ux-w-polsce-2022/