Oświetlenia bezpieczeństwa

Oświetlenie bezpieczeństwa to jeden z typów oświetlenia awaryjnego. Ma łatwy do rozpoznania wygląd: prostokątne bloki na zielonym lub czerwonym tle. Jest to swoisty punkt odniesienia podczas braku prądu. Pomaga osobom znajdującym się w zagrożonym budynku sprawnie wydostać się na zewnątrz w czasie pożaru lub innego niebezpieczeństwa. Zdarza się, że brak elektryczności może mieć poważne konsekwencje w postaci zagrożenia zdrowia lub przerwania kluczowego procesu produkcyjnego.

Budowa i działanie oświetlenia bezpieczeństwa

Systemy oświetlenia awaryjnego składają się z modułów i działają w sposób automatyczny. Wszystkie elementy oświetlenia są ze sobą zsynchronizowane, a sterowanie nimi odbywa się w ramach jednego systemu. To znaczy, że za każdym razem można wytyczać najbardziej efektywne drogi ewakuacyjne dopasowane do danego budynku i regulować długość świecenia. Lokalizacja świateł powinna być dostosowana do budynku. Warto podkreślić, że oświetlenie awaryjne musi być zasilane odrębnie od zasilania podstawowego.

Jak działa oświetlenie bezpieczeństwa?

Oświetlenie bezpieczeństwa wykorzystuje się przede wszystkim w budynkach użyteczności publicznej oraz dużych firmach. Poszczególne ustawy i uchwały opisują, jakie wymogi musi spełniać oświetlenie oraz, w jakich pomieszczeniach oświetlenie bezpieczeństwa musi być obligatoryjnie umieszczone. Są to między innymi: teatry, obiekty sportowe, a także szpitale. Szczególnie istotne jest oświetlenie strefy otwartej, drogi ewakuacyjnej oraz stref podwyższonego ryzyka.