Szkolenia ABI – informacja dla kandydatów

Administrator bezpieczeństwa danych zajmuje się ochroną informacji o osobach fizycznych – termin ten został wprowadzony w 1997 roku na mocy odpowiednich przepisów prawnych. Jakie kwalifikacje należy posiadać, żeby sprawować taką funkcję? Komu przyda się certyfikat ABI?

Szkolenia ABI – pełnia praw publicznych i specjalistyczna wiedza

Informacje o osobach fizycznych muszą podlegać ochronie, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy możliwości wykorzystania poufnych informacji jest o wiele więcej. Właśnie dlatego wprowadzono instytucję administratora bezpieczeństwa informacji, którego rolę może pełnić tylko osoba fizyczna. Przyszły administrator bezpieczeństwa informacji powinien spełniać następujące wymagania: mieć pełną zdolność do czynności prawnych, nie być pozbawionym praw publicznych, dysponować specjalistyczną wiedzą w zakresie ochrony danych osobowych. Dodatkowo przyszły administrator musi dostarczyć zaświadczenie o niekaralności. Według ustawy powołanie ABI jest fakultatywne.

Szkolenia ABI – szkolenie z bezpieczeństwa informacji

Rola administratora bezpieczeństwa informacji polega na kontrolowaniu przestrzegania norm dotyczących ochrony danych osobowych. ABI prowadzi też specjalną ewidencję danych. Osoby chcące zdobyć uprawnienia do pełnienia obowiązków ABI mogą wziąć udział w specjalistycznym szkoleniu. W trakcie szkolenia słuchacze poznają podstawowe pojęcia, takie jak dane osobowe, administrator danych osobowych (ADO), administrator systemów informatycznych (ASI), uzyskują aktualną wiedzę o regulacjach prawnych związanych z ochroną danych, uczą się realizować zadania ustawowe przypisane ABI, a także uczą się jak zabezpieczać dane. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienne zaświadczenie potwierdzające zdobyte kwalifikacje, a także dostęp do skryptów edukacyjnych i szablonów dokumentów.