Wybierz rejestrator czasu pracy zamiast tony dokumentacji

Zegar czasu pracy – jak to działa?

Zegary czasu pracy to zaawansowane przyrządy, które pozwalają na rejestrowanie godzin wejść i wyjść pracowników. Zegary współgrają z oprogramowaniem, które jest odpowiedzialne za zapis oraz składowanie informacji odnośnie czasu pracy w bazach danych. Systemy umożliwiające rejestrację oraz kontrolę czasu pracy mogą być bardzo różne. W ich skład zazwyczaj wchodzą różne urządzenia. Niemniej jednak rejestrator, czyli zegar czasu pracy jest podstawowym elementem każdego takiego systemu. Przekazuje on oraz przetwarza dane sczytywane przez czytnik do oprogramowania.

Rejestrator czasu pracy – to się naprawdę przydaje

Podstawową korzyścią płynącą z zainstalowania systemu rejestracji czasu pracy jest podniesienie wydajności pracowników. RCP to rozwiązanie szczególnie niezbędne w dużych firmach, w których zatrudnionych jest wiele osób, przez co bezpośrednia kontrola pojedynczego pracownika jest niemożliwa. Co więcej prowadzenie rejestracji czasu pracy pomaga uniknąć niedomówień i stanowi nie dający się podważyć dowód na przepracowane godziny. Systemy RCP mogą być połączone z systemami kontroli dostępu, które przy użyciu danych biometrycznych (takich jak linie papilarne) lub haseł dostępu uniemożliwiają wstęp osobom niepożądanym, przez co podnoszą bezpieczeństwo.