Defibrylatory AED nie tylko w szpitalu

Defibrylatory to sprzęt używany w sytuacjach ustania akcji serca. Co roku pomagają setkom tysięcy pacjentów z migotaniem komór. Jak działają defibrylatory AED i czym się wyróżniają?

Defibrylatory AED – samodzielnie badają pracę serca

Defibrylator to sprzęt, który pomaga unormować pracę serca, np. w momencie pojawienia się zawału. Oddziałuje na serce wysyłając prąd elektryczny o określonej mocy, dzięki czemu możliwe jest ustabilizowanie rytmu serca. Tradycyjny defibrylator to urządzenie złożone z tzw. łyżek oraz ekranu pokazującego stopień arytmii. Obsługą urządzenia i prowadzeniem dalszych czynności zajmuje się lekarz. Specyficznym typem urządzenia jest defibrylator AED, który może być wykorzystywany tak przez osoby z wykształceniem medycznym, jak i osoby bez profesjonalnego wykształcenia. Defibrylator AED samodzielnie monitoruje czynności życiowe i decyduje czy osoba poszkodowana wymaga reanimacji. Następnie za pomocą poleceń głosowych oraz ilustracji osoba prowadząca defibrylację jest informowana jak wykonywać dalsze czynności. Urządzenia wydają także sygnały dźwiękowe, co pomaga zachować prawidłowy rytm ucisków klatki piersiowej.

Defibrylatory AED – posiadają jednorazowe elektrody

Statystyki dowodzą, że błyskawiczne podjęcie defibrylacji zwiększa szanse uratowania pacjenta aż o 70%. To właśnie z tego powodu w mediach organizowane są akcje społeczne zwiększające świadomość Polaków, a w przestrzeni publicznej montuje się defibrylatory AED. Defibrylatory AED od klasycznych odróżniają się przede wszystkim budową. Mają elektrody jednokrotnego użytku, które zakłada się na klatce piersiowej pacjenta. Dodatkowe aparatura automatycznego defibrylatora obejmuje też ręcznik i maseczkę ochronną. Urządzenia te posiadają moduł samoczynnej analizy EKG.