Nerwica

Medycyna charakteryzuje nerwicę jako ogół psychogennych zaburzeń emocjonalnych, zaburzeń procesów psychicznych i patologicznych rodzajów zachowania uzewnętrzniających się jednocześnie i powiązanych ze sobą równocześnie u których podłoża leży napięcie i strach.

Nerwica – leczenie farmakologiczne

Najefektywniejszą formą leczenia neurozy jest połączenie kuracji medykamentami z psychoterapią. W leczeniu nerwicy stosuje się przeważnie leki o działaniu przeciwlękowym oraz przeciwdepresyjnym zorientowane na różne jej objawy. Leczenie nerwicy ma charakter ciągły, a środki przeciw depresyjne mogą silnie uzależniać i oddziaływać na ogólny stan zdrowia fizycznego chorego.

Psychoterapia przy leczeniu nerwicy

Techniki psychoterapeutyczne są równie istotne, a, w wielu zaburzeniach nawet ważniejsze niż leczenie farmakologiczne. Psychoterapia w leczeniu nerwicy pozwala na uzyskanie wiedzy o pochodzeniu wielu symptomów. Do najczęściej rekomendowanych technik psychoterapeutycznych zalicza się terapię poznawczą, terapię poznawczo-behawioralną i interpersonalną oraz psychoanalizę.

Inne metody wspierające w leczeniu nerwicy

Technik wspomagających leczenie nerwicy jest wiele – mogą to być: medytacje, ćwiczenia fizyczne, grupy wsparcia, konsultacje z telefonem zaufania, ale przede wszystkim samodzielna inicjatywa chorego ma ogromne znaczenie dla toku terapii.

Równie ważną rolę w patogenezie nerwicy może odgrywać brak wysiłku fizycznego. Zwraca się szczególną uwagę na pozytywną rolę np. jogi i regularnych ćwiczeń fizycznych, co sprzyja rozładowywaniu napięcia i odreagowywaniu stresu. Urozmaicenie diety także podnosi efektywność procesu leczenia nerwicy. Pomocne jest także stosowanie ziół, działających kojąco na symptomy nerwicowe.

Do innych metod leczenia głównie bardzo trudnych, powikłanych nerwic należą elektrowstrząsy. Ta dyskusyjna metoda stosowana dawniej głównie w zamkniętych ośrodkach psychiatrycznych aktualnie jest uznana za bezpieczną.