Pierwsza pomoc – szkolenie

Coraz więcej przedsiębiorstw proponuje prowadzenie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy. Różnią się pod względem ceny, metod nauki i zakresu. Z tego powodu warto dowiedzieć się uprzednio, co jest szczególnie istotne przy ich wybieraniu.

Szkolenia z pierwszej pomocy – komu się przydadzą?

Szkolenie z pierwszej pomocy to kurs przydatny dla każdego. Nie wszyscy musimy umieć grać na pianinie albo mówić po włosku, jednak każdy powinien nauczyć się niesienia pomocy drugiemu człowiekowi w sytuacji zagrożenia. Bez względu na płeć należy wiedzieć, jak unieruchomić skręconą nogę lub jak przeprowadzić resuscytację. Świadkiem niebezpiecznego zdarzenia możemy być w każdej chwili: w drodze do pracy, na wycieczce, w szkole. Szczególnie ważne jest, abyw kursie pierwszej pomocy wzięli udział uczniowie szkół, a także pracownicy korporacyjni.

Szkolenia z pierwszej pomocy – ile to kosztuje?

Cena kursu 1. pomocy jest uzależnionazależy od jego czasu trwania oraz liczby liczebności grupy. Im więcej zajęć oraz partycypantów, tym koszt przypadający na 1 osobę jest niższy. Jednak, im mniej osób, tym więcej się nauczymy. Możemy oczekiwać zniżek w przypadku zajęć dla kilkunastu osób. Co więcej, w Internecie znajdziemy również szkolenia otwarte – dla dużych grup. Pozbywamy się obowiązku organizacji szkolenia i kompletowania grupy, a jedynie zapisujemy się na wybrane szkolenie.