Psychoterapeuta

Zawód psychoterapeuty nie jest prawnie skodyfikowany w Polsce, dlatego też psychoterapeutą można nazwać każdego, kto ukończył specjalistyczny kurs, a nawet już osobę, która jest w jego trakcie. Uczestnikami tego typu kursów są najczęściej osoby posiadające wykształcenie psychologiczne, socjologiczne lub pokrewne.

Grupowa psychoterapia

Metoda ta wykorzystuje działanie psychologiczne grupy, co ma na celu pomoc indywidualnemu pacjentowi. Leczenie psychoterapeutyczne w grupie może trwać całymi latami, co jednak nie wyklucza istnienia krótkich form, np. kilkusesyjnych. Grupy terapeutyczne zazwyczaj są konkretnie ukierunkowane np. za cel stawiają sobie pomoc osobom zmagającym się z uzależnieniem od alkoholu. Istnieją również grupy o charakterze ogólnym, w których pomoc niesiona jest ludziom posiadającym różne traumatyczne życiowe doświadczenia. W tym celu dołączenie do grupy jest poprzedzone rozmową na temat potrzeb pacjenta.