Czym zajmuje się adwokat?

Rolą adwokata jest występowanie w imieniu klientów przed urzędami i sądami, dostarczanie porad o charakterze prawnym oraz przygotowywanie stanowisk prawnych. Zakres spraw, którymi mogą zajmować się adwokaci jest wyjątkowo szeroki. Większości z czytelników adwokaci kojarzą się głównie ze sprawami o charakterze karnym. Ale znaczna ich liczba zajmuje się również sprawami administracyjnymi czy rodzinnymi.

Jakiego rodzaju pomocy prawnej udzieli nam adwokat?

Osoby fizyczne zazwyczaj proszą o poradę tego specjalisty w przypadku, gdy wymagają pomocy z zakresu prawa rodzinnego, cywilnego lub karnego. Adwokat może nas między innymi reprezentować wówczas, gdy zdecydujemy się wziąć rozwód. Równie szeroki jest zakres pomocy, której adwokaci mogą udzielać spółkom. W tym przypadku mogą wystąpić one o pomoc w wyjaśnieniu kwestii , które związane są z prawem gospodarczym, finansowym, ale także prawem pracy. W zależności od tego, jakiej pomocy oczekuje osoba prawna, adwokat jest w stanie przygotować dla firmy opinię prawną lub ekspertyzę, w 100% profesjonalny szablon umowy oraz napisać pisma procesowe. Te ostatnie są sporządzane też dla osób fizycznych.

Co adwokat jest w stanie przygotować dla firm?

Jak już wspomnieliśmy, o poradę do adwokata zgłaszają się nie tylko osoby prywatne, ale także rozmaitej wielkości spółki oraz firmy. Na ich polecenie adwokat może sporządzić dokumentację, która będzie odnosiła się do działalności firmy lub spółki. Prawo, w tym również prawo podatkowe, zmienia się niezwykle często i tylko adwokat może stale je śledzić, a tym samym prawidłowo je interpretować. W każdej sprawie, bez względu na jej rodzaj mamy prawo być reprezentowani przez specjalistę tego rodzaju. Adwokat może wystąpić w naszym imieniu tak w sądzie, jak i w urzędzie.