Dlaczego potrzebne są badania operatorów?

Na www.badaniabielsko.pl zlecisz badania operatorów Bielsko

Do rozpoczęcia działalności w różnego rodzaju profesjach wymagane są właściwe predyspozycje psychofizyczne. By dowiedzieć się, czy dana osoba je posiada, wykonuje się specjalistyczne testy. By je wykonać, musimy udać się do przychodni psychologicznej, a na ich przebieg w dużej mierze wpływa rodzaj zawodu, w którym zamierza działać badany. Odmienne badania wykonywane są w przypadku sędziów, inne natomiast dla operatorów suwnic lub wózków widłowych. Jak nietrudno się domyślić, te drugie badania okazują się zlecane dużo częściej. Dobrze więc powiedzieć parę słów o tym, jak one wygląda, jakie akty prawne regulują ich charakter oraz jakie predyspozycje są podczas nich testowane.

Badania operatorów – co warto wiedzieć?

Częstotliwość oraz specyfikę badań operatorów wózków paletowych oraz pozostałych maszyn stosowanych w fabrykach reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1996. Według niego badania operatorów muszą być przeprowadzane co trzy albo cztery lata, oprócz badanych po 50 roku życia – ci mają obowiązek do przechodzenia badań co dwadzieścia cztery miesiące. Powinniśmy przy tym nie zapominać, iż przebieg badań może być zmodyfikowany, jeśli przeprowadzający je psycholog stwierdzi, że konieczne są inne badania albo poszczególne elementy są w tym wypadku zbędne.

Jak wyglądają badania operatorów?

Pierwszym elementem badań operatorów jest badanie osobowości, przybierające najczęściej formę papierowego testu, a także test badający inteligencję. Potem wykonywane są badania na refleks, polegające zazwyczaj na naciśnięciu właściwego przycisku po zaświeceniu się lampki oraz sprawdzeniu, czy badany potrafi odpowiednio prędko zatrzymać wózek. Badania operatorów to także testy zdolności postrzegania odległości i wzorku – te ostatnie najczęściej przeprowadzane są w ciemni oraz z zastosowaniem stereometru.

Dane teleadresowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]