Jakie sprawy może prowadzić radca prawny?

Radca prawny to zawód, który wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Osoba pełniąca tę funkcję musi cechować się ogromną wiedzą oraz umieć doradzić klientom najkorzystniejsze wyjście. Jakimi kwestiami zajmuje się obecnie kompetentny radca prawny?

Radca prawny – przedsiębiorstwa i jednostki samorządu terytorialnego

Prężny rozwój prawa stawia przed radcami prawnymi nowe wyzwania. Od kilkunastu lat radca prawny musi opierać się na wiedzy z rozmaitych dziedzin, nie tylko standardowych – np. prawo spółek handlowych czy cywilne, ale również takich jak sporządzanie umów IT, dozwolony użytek, kwalifikacja prawna spamingu. Szybki rozwój branży IT wymusza na prawnikach konieczność zdobywania specjalistycznej wiedzy, którą będą mogli zastosować w różnych sytuacjach. Kto korzysta z usług radców prawnych? Z reguły są to podmioty lecznicze, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, ale też klienci indywidualni. Każda grupa klientówma specyficzne problemy, które rozwiązuje doświadczony prawnik.

Radca prawny – rejestracja podmiotów i fundacji

Radca prawny zajmuje się rozmaitymi zagadnieniami. Pomaga opracowywać projekty statutów, nadzoruje umowy spółek handlowych, zajmuje się przygotowaniem dokumentów związanych z rejestracją podmiotów oraz fundacji. Zyskuje również prawo sprawowania zastępstwa procesowego, prowadzi sprawy upadłościowe, doradza w zakresie prawa budowlanego. Doradza również klientom indywidualnym, dla których dochodzi roszczeń, obsługuje sprawy o zachowek oraz inne. W swojej codziennej pracy radca prawny doradza także w zakresie spraw o podział majątku i w sprawach o zniesienie współwłasności. Stale doskonalący swoje kwalifikacje radca prawny jest współcześnie na wagę złota – niezależnie od tego czy reprezentuje przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego, podmioty lecznicze, czy klientów indywidualnych.