Kontrola czasu pracy może być prostsza

Każda firma powinna prowadzić ewidencję czasu pracy. Obowiązek ten określa Kodeks Pracy. Ewidencja powinna dostarczać informacje dotyczące tego, jak długo w poszczególnym dniach był w firmie dany pracownik i powinna uwzględniać również dni wolne . Kontrola czasu pracy okaże się również potrzebna do rozliczania zatrudnionych oraz pomaga stwierdzić, ile czasu naprawdę wykorzystują na swoje zadania. Jak więc ją nadzorować? Jakie narzędzia będą przydatne dla kierownictwa i ułatwią kontrolę czasu pracy?

Kontrola czasu pracy nie przysporzy trudności

Kontrolę czasu pracy bardzo ułatwią nowoczesne rozwiązania. W wielu firmach codziennością jest już wykorzystanie w tym celu komputerowych systemów, które zliczają, ile godzin pracownik spędził w firmie. Firma powinna wyposażyć pracowników w odpowiednie karty, które po przyłożeniu do terminalu zapisują rozpoczęcie pracy czy wyjście z zakładu, jak również ewentualne wyjście na papierosa. Elektroniczna kontrola czasu pracy sprawdza się zarówno w wielkich, jak niewielkich firmach.

Przepisy dotyczące kontroli czasu pracy

Nie zapominajmy, iż informacje zebrane dzięki elektronicznym systemom do kontroli czasu pracy muszą być udostępnione do wglądu zatrudnionym – o ile wyrażą takie życzenie. Kategorycznie zabronione są także próby ich manipulacji: jeśli sprawa wyjdzie na jaw, pracodawca powinnien przygotować się na postępowanie karne.