Łatwiejsza ewidencja czasu pracy

Ewidencja czasu pracy jest tak określonym prawem obowiązkiem każdego pracodawcy, jak i rozwiązaniem, dzięki któremu będziemy w stanie właściwie rozliczyć pracowników. Papierowa lista rzadko zdaje egzamin – zatrudnieni mogą wszak wpisywać nieprawdę, zaś w razie dużych zakładów jest powodem bardzo dużych problemów. Co zrobić, by ich uniknąć? Doskonałym rozwiązaniem niewątpliwie będą komputerowe systemy do ewidencji czasu pracy. Zapraszamy do lektury tekstu, w którym wymieniamy ich atuty oraz wykazujemy, iż zdadzą egzamin w każdej firmie.

Elektroniczna ewidencja czasu pracy – mocne strony

Najważniejszą mocną stroną komputerowych narzędzi do ewidencji czasy pracy okazuje się niewątpliwie funkcjonalność – kierownictwo nie ma obowiązku podliczać danych z dokumentów, gdyż wyręczy ich w tym system. W każdym momencie możemy też dojść do ciekawych dla nas informacji i sprawdzić, jak ekipa dba o powierzoną im pracę. Takie systemy ograniczają poza tym ryzyko oszustwa – szczególnie, kiedy wzbogacimy je o kamerę. Ustrzeżemy się tak sytuacji, kiedy za zatrudnionego melduje się ktoś inny.

Elektroniczna ewidencja czasu pracy – o co chodzi?

Komputerowa ewidencja czasu pracy jest możliwa dzięki specjalnym czytnikom sczytującym wejście i opuszczenie z pracy. Odbywa się to z użyciem kart, które po przyłożeniu do terminalu przesyłają do niego właściwy log. Zdobyte w ten sposób informacje są przesyłane do systemu, do którego pracodawca może uzyskać dostęp nawet za pośrednictwem zwykłego laptopa.