Osuszanie piwnic i fundamentów – komu zlecić?

Nawet gdy budowla stoi jest na obszarze, gdzie wody gruntowe występują dość nisko, istnieje niebezpieczeństwo, iż z biegiem czasu mury będzie penetrować woda. Może się to wydarzyć także niespodziewanie w wyniku zalania przez nieszczelną instalację hydrauliczną lub z powodu podtopienia, a niekiedy pojawienie się wilgoci przebiega stopniowo w efekcie nadwerężonej lub błędnie wykonanej hydroizolacji ścian.

Osuszanie ścian – najpierw rozpoznanie przyczyn

Zawilgocenie murów nie świadczy od razu, iż budynek nie nadaje się do zamieszkania. W pierwszej kolejności powinno się rozpocząć od wykrycia przyczyn powstawania wilgotnych zacieków. W pomieszczeniach takich jak niewietrzone piwnice, łazienki i kuchnie wykwitająca na murach pleśń jest często wynikiem przecieków z uszkodzonego dachu albo tarasu lub skraplania się pary wodnej. Takie przypadki wymagają wykorzystania jednego lub wielu rozwiązań: przywrócenia stosownej cyrkulacji powietrza w pomieszczeniach, ogrzania murów, ocieplenia ścian, osuszania kondensacyjnego, użycia poziomych blokad przeciwwilgociowych bądź powłok paroszczelnych. Niestety na obszarach, na których wody gruntowe sięgają wysoko i wnikają w fundamenty oraz mury obiektu lub gdy zdarzyło się zalanie w wyniku powodzi (ewentualnie silnych opadów atmosferycznych), osuszenie murów jest już zadaniem dla ekspertów z obszaru hydroizolacji.

Różne sposoby osuszania murów

Specjaliści, którzy posiadają szerokie kwalifikacje w osuszaniu murów zarówno budowli mieszkalnych, jak i użytkowych, rozpoczynają swoją pracę od diagnozy genezy zawilgocenia i stanu podmokłych murów. Stanowi to podstawę do określenia adekwatnych sposobów i produktów służących do osuszenia. Zawilgocenie budowli ceglanej, której tynki nabrzmiewają i odpadają, a na ścianach pojawiają się plamy, zapewne spowodowane jest kapilarnym penetrowaniem wody przez mury. Po nieizolowanych murach z cegły woda pnie się w górę – nieraz nawet na parę metrów. Zdarza się to częstokroć, przede wszystkim w starych budynkach, jednak można to naprawić odtwarzając hydroizolację poziomą ścian, która zablokuje podnoszenie się wody wzwyż. Kolejną fazą, oczywiście po odpowiednim przygotowaniu ścian, jest pozbycie się grzybów i pleśni oraz nałożenie izolacji pionowej.

Efektywne osuszenie murów polega czasami odtworzenia hydroizolacji zewnętrznej. Zadaniem wykwalifikowanej ekipy jest wówczas odsłonięcie zewnętrznej części ścian fundamentowych, usunięcie zdegradowanej izolacji bitumicznej, mat bentonitowych czy papy termozgrzewalnej, a w następnej kolejności naniesienie izolacji pionowej mineralnej albo elastycznej. W wielu przypadkach konieczne będzie również odtworzenie łączenia izolacji ścian z izolacją pozostałych modułów budowli, jak przepusty rur, ściany żelbetowe i przepusty kabli.