Prywatny detektyw – w jakich sprawach może pomóc?

Usługi prywatnych detektywów są coraz popularniejsze. Postanawiamy o skorzystaniu z ich oferty nie tylko w przypadku kłopotów rodzinnych. Ich usługi bywają bardzo pomocne również dla przedsiębiorców – pozwalają np. zweryfikować czy zatrudniony korzystający z L-4 faktycznie nie jest w stanie pracować albo czy informacje przedłożone przez niego w CV są zgodne z prawdą. Warto zatem dowiedzieć się nieco na temat tego, jakie umiejętności winien posiadać prywatny detektyw i w rozstrzygnięciu których spraw może nam pomóc.

Prywatny detektyw – niezbędna jest licencja

Nie wszyscy mogą pracować jako prywatny detektyw. Aby legalnie działać w tym zawodzie, trzeba dysponować odpowiednią licencją, którą otrzymuje się po zaliczeniu państwowego egzaminu. Pamiętajmy jednak, że osoby podchodzące do egzaminu muszą również spełnić uprzednio określone wymagania. Najważniejsze z nich to posiadanie świadectwa o nieposzlakowanej opinii wydanego przez komendanta powiatowego lub miejskiego Policji, co najmniej średniego wykształcenia oraz obywatelstwa któregoś z krajów należących Unii Europejskiej. Wymogiem jest też bycie osobą niekaraną, a w przypadku byłych funkcjonariuszy służb mundurowych – brak zwolnienia dyscyplinarnego. Co istotne, kandydaci na detektywów muszą mieć ukończone 21 lat.

W jakich przypadkach szukać pomocy detektywa?

Większość zleceń, realizowanych przez detektywów dotyczy różnego rodzaju spraw rodzinnych. Do biura detektywistycznego możemy zgłosić się między innymi gdy podejrzewamy, iż nasz małżonek jest niewierny lub nie mamy pewności, czy drugi rodzic naszego dziecka właściwie sprawuje nad nim opiekę. Detektyw pomoże nam również ustalić rzeczywistą wysokość zarobków byłego partnera, co bywa bardzo przydatne w przypadku spraw o ustalenie wysokości alimentów.