Trochę kontroli nie zaszkodzi – systemy RCP

Rejestracja czasu pracy, to rozwiązanie które jest coraz częściej stosowane już nie tylko w dużych firmach, ale również w niewielkich przedsiębiorstwach. Systemy RCP pozwalają na rzetelne zbieranie i przechowywanie informacji na temat godzin pracy każdego z zatrudnionych.

System RCP – jak to działa?

Systemy RCP mogą składać się z różnorodnych urządzeń i modułów, przez co nie jest trudno dopasować je do warunków konkretnej firmy. Najpopularniejsze są systemy, które rejestrują wejścia i wyjścia pracowników w oparciu o dane z czytników kart zbliżeniowych. Każdy pracownik posiada osobistą kartę, którą musi przystawić do czytnika każdorazowo, kiedy przybywa do firmy lub gdy ją opuszcza. Systemy bardziej złożone umożliwiają także fotorejestrację, dotyczy to szczególnie rozwiązań, w których rejestracja czasu pracy zespolona jest z opcją kontroli dostępu.

Czy biometria może być stosowana w systemach RCP?

W kontroli dostępu, w której prawidłowa weryfikacja i dbałość o bezpieczeństwo mają zasadnicze znaczenie, zazwyczaj wykorzystuje się przyrządy biometryczne. Identyfikacja odbywa się tam na podstawie zapisu linii papilarnych lub obrazu tęczówki oka. Metody te poza naszym krajem są również chętnie stosowane w rejestracji czasu pracy. W Polsce jednak wciąż nie jest to jasno określone przez prawo. Dlatego pracodawcy wolą być ostrożni i zazwyczaj wybierają tradycyjne sposoby, to jest czytniki kart zbliżeniowych.