Usługi geologiczne – kiedy ich zlecenie jest niezbędne?

Budowa domu to niełatwe zadanie. Trudności zaczynają się jeszcze na etapie planowania inwestycji. Poza sprawami formalnymi, powinniśmy także pamiętać o sprawdzeniu gruntu na terenie na którym planujemy wznieść obiekt. Naprawdę istotne są na przykład poziom wody w glebie, skład gleby i jej spoistość. Jak dowiedzieć się, czy grunt umożliwia wzniesienie budynku, czy też niezbędne są jeszcze jakieś zabiegi? Należy zlecić to geologowi, który po przeprowadzeniu odpowiednich badań określi bezpieczeństwo konkretnej inwestycji. Jak więc to zrobi? Jak znaleźć fachowca, który oferuje usługi geologiczne dobrej jakości?

Na czym polegają usługi geologiczne?

Pierwszym etapem w przypadku usług geologicznych będzie wykonanie nawiertów. Pozwala to na pobranie cząstek gruntu oraz wód znajdujących się pod ziemią i ich późniejsze przebadanie w odpowiednich warunkach. Rezultaty takich badań dużo mówią o tym, czy gleba pozwoli na wzniesienie domu, czy też trzeba wykonać któreś prace. O tym, jak zbudowana jest ziemia na działce powiedzą też wyniki sondowania dynamicznego i statycznego, czyli ekspertyz przeprowadzanych z użyciem fachowego wyposażenia. Takie rezultaty muszą znaleźć się w sporządzonej następnie opinii.

Komu zlecić usługi geologiczne?

Powinniśmy przy tym wiedzieć, iż tego typu badania muszą być przeprowadzone tylko przez specjalistę mającego odpowiednie uprawnienia. By je uzyskać i móc oferować usługi geologiczne, należy ukończyć studia wyższe, a to oznacza, iż korzystając z usług geologa mamy gwarancję, iż usługi geologiczne przyniosą wymierne rezultaty. Jeśli oprócz tego ważna jest dla nas również profesjonalna obsługa oraz niedługie terminy, warto poprosić o poradę znajomych, którzy wcześniej zamawiali usługi geologiczne lub wyszukać opinie poprzednich klientów na forach.