Opłaty likwidacyjne

Kancelaria przede wszystkim zajmuje się odzyskiwaniem opłat likwidacyjnych pobieranych na skutek rozwiązania polisolokat. Usługi prawne świadczy zarówno dla klientów indywidualnych jak i biznesowych. Rewindykacja utraconych środków oraz unieważnienie podpisanej umowy z ominięciem uiszczania opłat likwidacyjnych są o wiele prostsze z pomocą kancelarii.

Polisolokaty

Świadczenie oferowane klientom jako produkt ubezpieczeniowy, choć w istocie ma aspekt inwestycyjny to polisolokata znana również jako polisa inwestycyjna – opłata za ubezpieczenie jest bardzo niska i ustanawiana tylko by umowa była zgodnie z prawem polisą ubezpieczeniową, a nie inwestycją. Konsultanci finansowi opisują polisolokatę jako bezpieczną inwestycję i z reguły nie informują o wysokim ryzyku, które za sobą niesie. W rzeczywistości klient nie zyskuje, a traci, gdyż ulokowane na polisolokatach środki pracują nieefektywnie. Dodatkowo klient nie może odebrać uzbieranych środków, ponieważ musi wtedy zapłacić tzw. opłaty likwidacyjne, które mogą sięgać nawet 100% całej kwoty. Mamy więc dwie możliwości – możemy nadal wpłacać regularne składki, pomimo braku zysku lub rozwiązać polisolokatę i utracić wszystko.

W jaki sposób uzyskać pomoc?

W odzyskaniu opłat likwidacyjnych zainkasowanych przez towarzystwo ubezpieczeniowe przy zerwaniu umowy, może pomóc kancelaria. Gwarantuje wnikliwe konsultacje i kompleksową obsługę całego procesu prawnego, na wszystkich jego etapach. Posiadając bogate doświadczenie, mogą podjąć adekwatne kroki i działania, które mają zapewnić osiągnięcie celu. Reprezentuje klienta zarówno przed sądem jak i w przedsądowych negocjacjach. To pomoc prawna najwyższej jakości.