Workowany Ekogroszek

Czym jest ekogroszek?

Ekogroszek jest paliwem, które produkowane z węgla kamiennego, a także z węgla brunatnego. Ekogroszek, jak i sam węgiel jest postaci stałej. Węgiel wykorzystywany do produkcji ekogroszku musi posiadać takie parametry fizykochemiczne, jak: zawartość siarki mniejsza niż 1%, a jednocześnie być wysokokalorycznym, tj. musi być spełniony wymóg 24MJ/kg substancji. Ponadto, istotnym jest to, ażeby węgiel ten nie zawierał wody oraz innych substancji o właściwościach trudnopalnych.

Jak używać ekogroszku?

Ze względu na małe rozmiary, ekogroszek może być spalany przy wykorzystaniu automatycznych dozowników węgla, które są elementem kotłów retortowych. Wykorzystuje się wówczas ekogroszek workowany, który jest odważony i gotowy do użycia.

Plusy używania ekogroszku

  • Wybór ekogroszku jako substancji do ogrzewania gospodarstw domowych oznacza dużo mniejszą emisję tlenków siarki, niż w przypadku spalania innych węgli. Ekogroszek jest przez to klasyfikowany do grupy paliw ekologicznych.
  • W porównaniu do spalania w kotłach rusztowych zasilanych ręcznie, powoduje obniżenie zawartości tlenku węgla, dioksyn, furanów i pyłów w spalinach oraz węglowodorów aromatycznych.
  • Spalanie ekogroszku generuje również dużo mniejszą ilość popiołu.